Do rozprowadzania ciepła wykorzystuje się wodę

piec na olej zużyty
We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody.
Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego z przetworzenia paliwa w jepiec na olej zużyty .

Widok do druku:

piec na olej zużyty